Supervizare

Supervizarea presupune parcurgerea unui set de pași:

  1. ridicarea primului atestat de libera practica în psihoterapie, pe baza orelor de teorie și aplicații și de dezvoltare personală. Conform acestuia, ești psihoterapeut  sistemic de familie și cuplu practicant în supervizare. 
  2. deschiderea cabinetului de psihoterapie pe baza acestui atestat, și 
  3. Semnarea contractului de supervizare cu unul dintre supervizorii Scolii Sistemice de Formare
  4. participarea la cele 8 module de supervizare ce vor cuantifica numarul minim de 200 ore necesare pentru a deveni psihoterapeut practicant autonom.
  5. realizarea temelor, inregistrari, script de caz - realizarea portofoliului de supervizare
  6. prezentarea spre evaluare a acestui portofoliu, supervizorului tau, care va realiza raportul final de supervizare prin care evalueaza daca poti trece la etapa de psihoterapeut practicant autonom.

Supervizare

Modul 1