Supervizare

În această etapă, a supervizării, terapeutul sistemic trebuie să știe și să consolideze urmatoarele abilitati:

a) Pentru evaluarea familiei:

  1.  Recunoașterea dinamicii sistemice din familie.
  2.  Înțelegerea stadiului de dezvoltare clinic al familiei, structurii, procesului și simptomelor.
  3.  Înțelegere și conștientizare ca terapeut a resurselor personale, a punctelor nevralgice și orientărilor teoretice care-i pot controla percepția dinamicii clinice

b) Pentru intervenție – înțelegerea resurselor familiei, (homeostaziei și potențialului de schimbare)

 

Principii ale Supervizării

  1. Supervizatul trebuie să fie plin de respect
  2. Supervizarea ca și terapia implică un spațiu securizant
  3. Trebuie creată o alianță terapeutică
  4. Supervizorul nu oferă terapie la cazul familiei ”nu-i rezolvă cazul”
  5. Supervizorul nu oferă terapie supervizatului
  6. Supervizarea operează cu o serie de concepte sistemice/clinice clar definite care includ dinamici și sisteme intergeneraționale
  7. Dinamica supervizării implică ierarhie și putere
  8. Supervizarea se desfășoară pe stagii predictibile
  9. Supervizarea are la bază concepte teoretice ale teoriei sistemice
  10. Supervizarea  ar trebui bazată pe competențe (clare, documentate – o grilă de evaluare)
  11. Supervizorul are răspundere pentru terapeutul în supervizare, familia în terapie (cazul) pentru instituția ce oferă supervizare și față de Sine
  12. Supervizorul ca și terapeutul, respectă codul deontologic.
  13. Supervizarea este unică în fiecare sistem de training cu fiecare supervizat.

Pentru înscrieri tel 0741 093 131 sau e-mail contact@scoalasistemica.ro