Termeni şi condiţii

Atenţionare

Acest website (denumit în continuare SSF) îşi propune să prezinte activitatea, produsele şi serviciile Şcolii Sistemice de Formare, parte integranta a Institutului de Cercetare şi Studiul Conştiinţei Cuantice, precum şi alte informaţii legate de acestea. SSF nu poate fi făcut răspunzător în niciun fel, pentru nicio daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de SSF.

Termeni si conditii de acces a site-ului SSF

Vă rugăm să parcurgeţi acest document cu atenţie. Prin accesarea site-ului aflat la adresele http://www.scoalasistemica.ro şi http://scoalasistemica.ro, denumit în continuare "SSF", sau prin orice alt fel de accesare a conţinutului acestui website, sunteţi ţinut să respectaţi termenii documentului de mai jos asupra căruia aţi fost de acord. Acest website este menţinut şi actualizat de Asociaţia „Institutul de Cercetare şi Studiul Conştiinţei Cuantice”.

Asociaţia "Institutul de Cercetare şi Studiul Conştiinţei Cuantice"
CUI: 29096870
Str. Vasile Lupu, Nr. 35
700309 - Iaşi, Jud. Iaşi, România

În situaţia în care nu sunteţi de acord cu termenii prezentului document, vă rugăm să părăsiţi SSF şi să nu mai accesaţi acest site. Orice acces pe SSF va fi considerăm, de acum încolo, un accept al termenilor şi condiţiilor conţinute în documentul de mai jos.

Termenii prezentului document datează de la 15 ianuarie 2015.

 

1. Protecţia proprietăţii intelectuale

Conţinutul şi designul SSF, precum şi orice alt material având legătură cu SSF trimis dvs. prin email sau furnizat dvs. în orice altă modalitate (ca, spre exemplu: articole, design şi orice alte materiale la care ne vom referi în continuare ca la "Conţinut SSF"), aparţin SSF şi colaboratorilor săi - acolo unde acest lucru este specificat expres - (drept de autor) şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală. Nu puteţi utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele SSF fără a deţine o permisiune scrisă din partea SSF.

De asemenea, sunteţi de acord ca prin scrierea unui material (comentariu, precum şi orice alt tip de mesaj publicat) în SSF, transmiteţi SSF un drept neexclusiv de autor cu privire la publicarea, republicarea, difuzarea precum şi orice altă formă de expunere publică a materialului în cadrul SSF şi produselor SSF, pe toată durata de existenţă a drepturilor de autor asupra materialelor în cauză.

 

2. Utilizarea conţinutului SSF

Puteţi copia şi printa Conţinutul SSF doar pentru folosinţa dvs. personală, lipsită de intenţie comercială. Cu excepţia celor spuse mai sus, Conţinutul SSF nu poate fi reprodus, modificat şi exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări.

Acţiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea SSF:

 1. reproducerea sau stocarea Conţinutului SSF, precum şi trimiterea acestui conţinut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informaţiei.
 2. modificarea, publicarea, transmiterea, precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului SSF, în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea SSF.
 3. îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al SSF asupra Conţinutului SSF.

Orice utilizare a conţinutului SSF în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document, este interzisă. Cererile de utilizare a conţinutului SSF în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email: contact@scoalasistemica.ro.

 

3. Suspendarea accesului

SSF poate, fără orice altă notificare sau formalitate şi fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să înceteze accesul dvs. la Conţinutul SSF sau la o parte a acestui conţinut.

 

4. Schimbari ale site-ului

SSF îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment porţiuni ale Conţinutului său. De asemenea, SSF îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conţinut.

 

5. Acord de confidenţialitate

Informaţia pe care dvs. o furnizaţi despre dvs. către SSF va fi folosită doar în concordanţă cu termenii Politicii de Confidenţialitate a SSF.

 

6. Platformele de comunicaţie puse la dispozitie de SSF

SSF vă pune la dispoziţie posibilitatea de a trimite comentarii la articolele noastre, precum şi de a ne trimite mesaje care nu se doresc a fi publice (prin intermediul formularului de contact).

În cazul comentariilor la articolele noastre, ne rezervăm dreptul (care poate fi exercitat la momentul ales de noi şi fără o notificare prealabilă), de a şterge, muta sau edita aceste comentarii.

Dvs. sunteti singurul responsabil pentru conţinutul mesajelor dvs. Pentru aceasta, trebuie să stiţi că postarea sau transmiterea de mesaje prin intermediul platformelor de comunicaţie puse la dispoziţie de SSF este supusă urmatoarelor limitări:

 • Nu puteţi publica, transmite sau face referire la orice tip de mesaj care poate conţine o formă unanim recunoscută în societate ca fiind "publicitate" la diverse categorii de bunuri şi servicii.
 • Nu puteţi publica, transmite sau face referire utilizatorilor sau membrilor SSF nici un fel de mesaj comercial nesolicitat, indiferent că această trimitere se face sau nu prin intermediul sistemelor de comunicaţie puse la dispoziţie de SSF sau prin intermediul altor mijloace de comunicaţie.
 • Nu puteţi publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje care conţin recomandări de a cumpara sau de a nu cumpara un anumit produs sau serviciu. De asemenea, nu puteţi publica sau face referire în niciun fel la mesaje care conţin informaţii confidenţiale, indiferent că acestea sunt sau nu prevazute cu menţiunea "confidenţial" sau cu orice alta mentiune de acest gen, sau la mesaje care au rolul de a afecta preţul, imaginea sau valoarea de piaţă a unui produs sau serviciu.
 • Nu puteţi publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje care conţin texte ilegale, ameninţătoare, abuzive, indecente, care încalcă în orice fel dreptul de autor sau alte drepturi pe care le are un terţ.
 • Nu puteţi publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje care conţin virusi sau orice alte secvente de cod care se dovedesc a fi distructive sau care pot întrerupe, elimina sau limita funcţionalitatea SSF sau a oricăror alte sisteme informatice (hardware sau software).
 • Nu puteţi colecta în niciun fel, informaţie indentificabilă personal de la utilizatorii sau membri SSF.
 • Nu puteti restricţiona sau elimina accesul unor alţi utilizatori la platformele de comunicaţie puse la dispoziţie de SSF.
 • Nu puteţi publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje a căror sursă este ascunsă.
   

Prin transmiterea mesajelor dvs. către sau prin intermediul oricarui mijloc de comunicaţie SSF, sunteţi de acord că dumneavoastră sunteţi singurul responsabil şi veţi despăgubi SSF pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a postării, transmiterii sau referinţei de către dvs. a unor mesaje al caror conţinut încalcă prevederile limitarilor de la paragraful precedent.

 

7. Atentie !

SSF nu îşi asumă răspunderea, în nicio situaţie, pentru nicio daună, pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la aceasta enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizarii sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularităţii informaţiilor şi serviciilor furnizate de site, chiar dacă SSF vă atenţionase anterior că folosirea acestor informaţii fără un consultant de specialitate poate genera astfel de daune.

La cererea SSF, sunteţi de acord să exoneraţi de răspundere SSF pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare şi să acoperiţi cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către dvs. a clauzelor prezentului contract.

 

8. Forţa Majoră

SSF, afiliaţii săi şi în general, furnizorii de informaţie către SSF nu pot fi făcuţi responsabili pentru nicio întârziere sau eroare în conţinutul furnizat de publicaţiile SSF, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voinţa SSF. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcţionare al echipamentului tehnic de la SSF, lipsa funcţionării conexiunii la internet, lipsa funcţionării conexiunilor de telefon, viruşii informatici, accesul neautorizat în sistemele SSF, erorile de operare, grevă, etc.

 

9. Diverse

Schimbarea termenilor prezentului acord. SSF este îndreptăţit, fără notificare şi fără îndeplinirea unor alte formalităţi, să schimbe termenii prezentului acord. Atunci când aceşti termeni se vor modifica însă, SSF va publica în prima pagina a site-ului o notificare în acest sens. Accesul în site şi folosirea serviciilor SSF după momentul notificării implică faptul că v-aţi dat acordul asupra noilor termeni ai prezentului acord.

Notificări. Orice notificare către SSF trebuie trimisa în scris, prin intermediul poştei, la adresa mentionaţă în prezentul document.

 

10. Legea care guvernează acordul

Drepturile şi obligaţiile părţilor, impuse de prezentul acord, precum şi toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate şi guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluţionare în faţa instanţelor româneşti.

 

Vă mulţumim,
Echipa Şcolii Sistemice de Formare