Specialitate 2

Dependenta de alcool și droguri reprezintă una din temele acestui modul, abordându-se pentru început lucru la nivelul atitudinilor, cu următoarele aspecte:

  • Aspecte teoretice legate de dependente
  • Experienta individuala in lucru cu adictiile
  • Autoexplorarea pentru intelegerea mai bine a  mecanismelor specifice dependentei
  • Diferenta intre comportamnet si persoana
  • Aducerea familiei in terapie
  • Negativitatea in familiile cu persoane cu dependente
  • Interventia strategica

Aspectele teoretice legate de dependențe vor viza definiția dependenței (ca o stare de subordonare , atârnare, supunere, caracterizate prin pierderea anumitor libertăți; pierderea libertății prin afectarea capacității de decizie privind anumite aspecte ale vieții).

Se vor prezenta aspectele afectate de dependență (dependența fizică, psihică), clasificare (consum ocazional, acut  și cronic); vor fi clarificate abstinența (întreruperea consumului de substanță),  sevraj (stare de discomfort psihic și fizic determinat de întreruperea consumului). Se va sublinia că “Este importantă atât oprirea consumului, dar mai ales nereluarea consumului”.

Codependența va fi abordată și dezvoltată ca o importantă latură a celor afectați de dependețe de substanțe și a membrilor familiilor acestora.

Se va insista pe viziunea sistemică, pentru care alcoolismul = disfuncție = funcție deficitară a sistemului. Vor fi clarificate obiectivele terapiei, seturile de atitudini terapeutice, direcțiile de acțiune.

Ca urmare a incidenței extrem de ridicate, Alcoolismul va face obiectul acestei părți a formării. Consumul de alcool poate cauza în timp dependență psihică și dependență fizică. Vor fi clarificate atât semne ale dependenței psihice, cât și a celei fizice.
Vor fi trecute în revistă motivele frecvente ale consumului de alcool, tipuri de alcoolici (ALFA, BETA, GAMA DELTA, EPSILON), efectele alcoolismului asupra organismului (creierului, sistemului nervos, organelor, psihicului) și asupra vieții sociale.

De asemenea, se va prezenta evoluția dependenței de alcool, cu fazele bolii (pre-alcoolică, de debut, critică și cronică), informații pentru familia alcoolicului, tratamentul alcoolismului (consilierea psihologică individuală în tratamentul alcoolismului, dezalcoolizarea, centrele de tratament și recuperare post-cură), sprijinul pentru familia consumatorului de alcool, alte tratamente și tehnicile de control al stresului.

Familiile cu adolescenți vor constitui ultima parte a modului, stabilindu-se obiectivele (reactualizarea experienței personale și identificarea modului cum interferează cu terapia, identificarea pașilor unui program de intervenție, identificarea unor apecte specifice în lucru cu familiile cu adolescenți). Se vor clarifica sarcinile adolescenților și al părinților. La fel, și aspectele teoretice legate lucrul cu familiile cu adolescenți. Se vor identificar și clarifica notiunile de bază cu lucrul cu familiile cu adolescenți.

Unul din punctele tari ale terapiei de familie este faptul că reușește să implice  familia în terapie și să propună schimbarea la nivelul relațiilor.

Exersarea multiparțialității și a neutralității, punerea în act a unor atitudini și abilități terapeutice (multiparțialitate și neutralitate), ascultarea celuilalt, lucrul cu familia și ”Scrisoarea către părinți ” vor completa tabloul abordărilor terapiei familiei cu adolescenți.