Specialitate 1

Cursurile de specialitate abordează tematici specifice, lucrul cu nișe de populație sau impactul unui diagnostic medical asupra familiei și ajutarea acesteia să gestioneze situația. 

Tematicile celor doua module sunt:Cum să lucrăm cu cuplul, Cum să lucrăm cu tematica sexualității, Lucrul cu familiile cu copii

Sunt abordate conceptele procesului terapeutic prin prisma Psihoterapiei comportamentale de cuplu, evaluându-se inițial elementele specifice cuplului sub forma unei liste de verificare:

 • Evaluarea motivaţiei fiecărui partener pentru salvarea căsniciei.
 • Crearea unui spaţiu amplu de ventilare emoţională pentru fiecare partener.
 • Stabilirea unei relaţii terapeutice pozitive cu ambii parteneri.
 • Clarificare istoriei maritale şi Inventarul de satisfacţie maritală LOCK- WALLACE.
 • Evaluarea punctelor tari şi punctelor slabe ale fiecărui partener de cuplu şi a relaţiei lor în general.
 • Adunarea unei cantităţi suficiente de informaţie despre percepţia lor cu privire la relaţia maritală a părinţilor, a expectanţelor de rol.
 • Observarea patternului de interacţiune.
 • Evaluarea capacităţii empatice a partenerilor.
 • Evaluarea problemelor sexuale.
 • Clarificarea preliminară a scopurilor şi obiectivelor terapeutice.
 • Accentuare faptului că terapia se orientează spre prezent şi viitor nu pe trecut (dezgroparea morţilor).
 • Formularea contractului terapeutic: taxă, limite de timp, reguli de lucru privitoare la teme, întârzieri.
 • Legătura cu alţi specialişti care ar putea clarifica acuzele cu care a venit cuplul.

Apoi, sub forma a 5 ședințe, cursantilor li se dă desfăşurătorul procesului terapeutic pe care se va lucra individual mai întâi, apoi în mini grupuri de lucru, sintetizându-se și centralizăndu-se toate părerile cursanților, pentru înțelegerea fluenței și logicii celor 5 ședințe. Urmează jocurile de rol cu terapeut și clienți, urmărindu-se ghidarea de pe desfășurător, la final urmând ca atât terapeuții, cât și clienții, să ofere un feed-back iar apoi se va realiza un brainstorming pentru fixarea celor învățate și clarificarea celor experimentate prin jocurile de rol.

Tot la nivelul acestui modul se vor prezenta câteva Prescripții pentru intervenţii terapeutice sistemice în cuplu.