Cum pot deveni psihoterapeut sau consilier sistemic

copac_0.jpgFormarea  în psihoterapie și consiliere sistemică este un demers de 2 ani care angajează multe resurse personale și relaționale. Satisfacția și rezultatele formării se reflectă în munca practicianului și angajarea lui în împlinirea profesiei de consilier sau terapeut.

OFERTA FORMARE IN CONSILIERE SI PSIHOTERAPIE  SISTEMICA DE FAMILIE SI CUPLU - PROMOTIA 2023 - 2025

Vrei să devii consilier sau psihoterapeut de cuplu și familie? Ai visat sau ai simțit vreodată că  una dintre cele mai nobile profesii ale momentului, cu impact semnificativ și în viața personală, ți s-ar potrivi, pentru cel ce ai devenit în momentul de față? Iată oportunitatea perfectă!

Organizator:

Școala Sistemică de Formare (SSF) din cadrul ICSCC Iași este acreditată de Colegiul Psihologilor din Romania (CPR) : RF -II - IS - 120 din 09.10.2012.

Formatori:

Psihoterapeut principal  Diana Laura Ciubotaru lansează la Iasi, Bacău și București un nou curs de formare în psihoterapie sistemică de familie și cuplu.

Diana Laura Ciubotaru este psiholog și consilier principal cu peste 20 ani de experiență practică și academică, specializat în psihoterapie sistemică de familie şi cuplu. Este preşedintele ”Gamma Institute-ICSCC”, fondatorul ”Școlii Sistemice de Formare”, formator şi supervizor în aceeași școală, şi este creatorul unei şcoli de dezvoltare personală – ”Şcoala de Activare a Sinelui”, unde derulează cursuri şi ateliere de transformare şi dezvoltare personală. A urmat o formare profesională în domeniul terapiei sistemice de familie în perioada 2000-2003 cu o echipă de psihoterapeuți olandezi, membri ai prestigioasei Asociaţii Nederlandse Vereniging voor Relatie-en Gesinstherapie, Olanda (NVRG- membră a Federaţiei Europene de Psihoterapie-EFTA).

Este terapeut licenţiat Bowen de către Australian Bowen Academy şi lucrează în practica privată la Gamma Clinic, departamentul de sănătate al Gamma Institute, cu puncte de lucru în Iași și în țară.

Cui se adresează:

Acest curs se adresează absolvenților facultăților de psihologie si specializarilor conexe acesteia (medicină/psihopedagogie/filosofie/teologie/asistenţă socială), care doresc să devină consilieri/psihoterapeuți și se află în căutarea programului de formare potrivit viziunii personale de vindecare, dezvoltare și intervenție.

Este important de subliniat și faptul că, pentru această formare, CPR nu impune absolvirea vreunui master, datorită specificului, gradului de complexitate și duratei, fiind suficientă diploma de licență.

Cursurile au un nivel înalt de profesionalism, sunt susținute în concordanță cu cerințele CPR și standardele europene și sunt 80% practice. Iar faptul că printre absolvenții generațiilor anterioare se numără medici, preoți, juriști, asistente medicale ne îndreptățește să credem că această profesie nu aparține doar momentului actual, ci se integrează cu succes alături de profesii cu tradiție pentru a  face față cerințelor lumii contemporane, iar orientarea inerentă către vindecarea aspectelor inter- și intrapsihice devine o necesitate tot mai evidentă.

Ce obții:

Devii psihoterapeut sau consilier de cuplu și familie!

La finalizarea formării fiecare terapeut obține atestatul de psihoterapeut/consilier autonom recunoscut de CPR și deține un set de instrumente practice, verificate și testate pentru a se lansa în cariera de consilier/ psihoterapeut sistemic.

Formarea în psihoterapie și consiliere este un demers de 4 ani, care angajează multiple resurse personale și relaționale. Satisfacția și rezultatele formării se reflectă în munca practicianului și angajarea lui în împlinirea profesiei de consilier sau terapeut, de-a lungul fiecărei etape de formare:

 • după aproximativ un an și jumătate, la finalul încheierii primei etape a formării, ca și psihoterapeut /consilier psihologic practicant sub supervizare, vă puteți deschide un cabinet de liberă practică și puteți începe activitatea terapeutică sub îndrumarea supervizorului!
 • ulterior etapei de supervizare, de aproximativ 2 ani, etapă în care, prin practică, se consolidează toate abilitățile și instrumentele primite în formarea teoretică și aplicativă, deveniți psihoterapeut /consilier psihologic practicant autonom. Din acest moment sunteți independenți, iar formatorii dvoastră vă vor ajuta doar la cerere, în cazurile cele mai dificile pe care le veți avea!
 • psihoterapeut / consilier psihologic specialist și psihoterapeut /consilier principal formator reprezintă formele cele mai înalte ale acestei profesii, dar ele sunt facultative și presupun răbdare și eforturi aparte, conform cerințelor CPR.

Înscrieri:

Se vor organiza grupuri de formare în orașul Iași, București si Galati cu formator Diana CIUBOTARU si formatorii colaboratori ai SSF.

Referitor la înscriere și la alte detalii legate de organizare, curriculă, acreditare ș.a.m.d. așteptăm emailul dvs. la adresa: contact@scoalasistemica.ro cu mențiunea "Pentru înscriere la cursul de formare", sau la telefon +40 770 342 192 (secretariat SSF).

Locație:

Adresa la care se vor desfășura cursurile de formare este:

GAMMA INSTITUTE -Institutul de Cercetare și Studiul Conștiinței Cuantice (ICSCC) - Școala Sistemică de Formare

Iași - Soseaua Nicolina nr. 1,bl. 928B, sc. A, et. 1, ap. 01.

Acte necesare:

Pentru înscriere se va trimite:

 • un CV
 • scrisoare de intentie 
 • confirmarea plății taxei de înscriere (nr. si data ordinului de plată) în valoare de 100 lei, în contul ICSCC: RO 57 BRDE 240 SV01918452400 deschis la BRD Iași,  prin expedierea dovezii plății (scanată) la contact@scoalasistemica.ro

Dosarul pentru înscrierea în procesul de formare în psihoterapia familiei și a cuplului acreditat de CPR trebuie depus înaintea începerii cursului și cuprinde următoarele:

 • Opis
 • Copia actului de identitate;
 • Copii de pe actele de studii și anexele acestora;
 • Copie de pe certificatul de căsătorie (sau de pe hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț, după caz);
 • Copii de pe documente care atestă absolvirea unor programe formative, stagii, cursuri de specializare și alte forme de perfecționare;
 • Curriculum Vitae (CV)+SI și lista eventualelor lucrări științifice publicate;
 • Dovada achitării taxei de înscriere.

Structura școlii de formare sau curricula este disponibila pe site-ul școlii la pagina curricula

Tarife:

Întreaga formare solicită nu doar seriozitate, consecvență și răbdare, dar presupune și eforturi de timp și financiare, de care este bine să fiți informați de la început:

Tarife Scoala de psihoterapie

I.  Aplicații și teorie – 420 ore

Curs Introductiv  (Modul 1 + Modul 2)
Curs Avansat 1    (Modul 1 + Modul 2)
Curs Avansat 2    (Modul 1 + Modul 2)
Curs Specializare 1 (Modul 1 + Modul 2)
Curs Specializare 2 (Modul 1 + Modul 2)
Curs Specializare 3 (Modul 1 + Modul 2)

Tarif formare:

Taxa înscriere: 100 ron. 

Un modul de teorie 35 ore - 975 lei / modul
Un modul dezvoltare personala 30 ore Iasi - 850 lei / modul
*Pentru modulele derulate în format fizic, se adaugă un tarif de 60 ron/modul. 

Modulele se organizează la un interval de aproximativ 2 luni.

II.    Dezvoltare personală – 150 ore
Tarif ora individuală-tariful curent al orelor individuale efectuate de terapeutul formator in practica sa privată - 200 ron/ sedinta

III. Supervizare

Tarif modul supervizare: 690 ron/ modul
Eliberare Certificat final nivel I: 150 lei

*Taxa de înscriere nu se returnează în cazul abandonului școlar. 
**Taxele de curs pot fi rambursate doar înainte de începerea modulului, prin solicitarea scrisă a cursantului. Neprezentarea la modul sau absența pe parcursul acestuia, după confirmarea prezenței și începerea cursului atrage după sine nereturnarea taxei de curs. 

În loc de concluzii:

Să fii terapeut e un act de curaj, mai ales față de tine însuți. Pentru că, în drumul de cucerire interioară se exorcizează toți demonii trecutului tău, pentru a sta lângă clienții tăi, drept, puternic, fără să te sperii de fricile sau de neputința lui.

Din experiența de mulți ani de formator, pot spune că terapeuții în formare cu care am lucrat sunt niște cuceritori de legendă, așa cum erau cavalerii de altadată. Sunt frumoși, au o onestitate anume, mai ales față de Sine, și mereu există un impuls adânc, ce vine din interior cand vine vorba de alegerea drumului de formare și dorința permanentă de evoluție și curățare interioară. Am respectat profund alegerea unui terapeut de a se dezlega de propriul trecut, atunci când acesta îi urlă  in urechi sau îi apasa din greu pe umeri. Uneori nu e ușor să rămai pe cale, dar la final satisfacțiile sunt minunate. Asta am văzut în ochii lor.

Practic, dupa încheierea primei etape a formării (consilier sau terapeut) în supervizare vă puteți deschide un cabinet de liberă practică și puteți începe activitatea terapeutică sub îndrumarea supervizorului. Urmează etapa de supervizare, aproximativ 2 ani, etapă în care se consolidează toate abilitățile și  instrumentele primite în formarea teoretică și aplicativă și se extinde indentitatea terapeutului până la nivelul autonom. Se lucrează în grup, într-o atmosferă colaborativă și folosind tehnici interactive, de impact.

Sunt necesare, ca primă condiție, studii superioare în psihologie sau profesii asimilate (conform Colegiului Psihologilor din România) –psihopedagogie, asistență socială, pedagogie, teologie, medicină. Studiile pot fi făcute atât în sistem Bologna cât și în sistemul anterior structurat pe 4,5,6 ani. Nu este obligatorie parcurgerea unui master sau înscrierea la un master pentru parcurgerea formării.

Cei din profesiile asimilate trebuie să completeze cursurile de formare cu o serie de cursuri de psihologie la universitati acreditate, numite prerechizite (detalii pe site-ul CPR, Comisia de psihologie clinică și Psihoterapie, www.copsi.ro) pentru obținerea atestatului de liberă practică în specializarea în care a optat.

După înscriere urmează parcurgerea procesului de formare conform celor 3 calupuri de bază – Teorie și aplicații practice, Dezvoltare personală și Supervizare. Se stabilește un calendar de formare pentru fiecare calup, în module de 25-35 ore, la sfârșit de săptămână, de maxim 6 ori pe an, așa încât fiecare participant să acceseze viziunea de ansamblu a formării și să poată urmării oricând traseul formării sale. Pentru cursurile intermediare se elibereaza certificate de participare cu numarul orelor si curricula parcurse, iar pentru obținerea atestatelor de la CPR se eliberează certificate de nivel în condițiile legii.

Traseul profesional este simplu și previzibil. Cu certificatul eliberat de SSF, participantul la formare merge la interviul programat la CPR unde va depune un dosar prin care solicită inițial atestatul de psihoterapeut/consilier de familie și cuplu în supervizare. În acest moment se pot face demersurile pentru a deschide un cabinet de practică privată și poate începe supervizarea. După încheierea supervizării se obține un nou certificat de la SSF cu care se poate solicita de la CPR atestatul de psihoterapeut/consilier autonom în specializarea terapie de familie și cuplu.

Și iată cum, poti practica în cabinetul tău asemeni marilor titani ai terapiei clasice sau contemporane, care și ei, asemeni ție, au fost începători.

Toți participanții la formare în cadrul SSF sunt și rămân interconectați în rețele de discuție virtuale și în grupuri de lucru numite de intervizare, realizând o experiență profesională colaborativă, unică.

Te așteptam cu încredere, 

Echipa SSF